Munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés
Támogatott oldal

Támogatás

Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a PRODUKTEAM Kft-nél

GINOP-5.3.2-16-2016-00200

A támogatás összege:

11 554 055 Ft

A támogatás intenzitása:

100%


A projekt tartalmának bemutatása

A GINOP-5.3.2-16-2016-00200 pályázat keretén belül az alábbiak valósultak meg:

A GINOP-5.3.1 szerinti átszervezési terv 7 munkakör és összesen 9 munkahely átalakítását javasolta, melyben az alábbi, a projekt keretében megvalósuló tevékenységek/beszerzések járultak hozzá:
I. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége, útmutató 3.1.2.1/d):
- Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára. A mentor Szűcs László, 17 éve dolgozik itt, közgazdász.
II. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
II/1. Egyéb szakértői szolgáltatás 3.1.2.1/a)
- 3.1.2.1/a)/aa) SZMSZ elkészítése;
- Esélyegyenlőségi terv elkészítése;
- 3.1.2.1/a)/ab) Munkaügyi szabályzat elkészítése;
- Rugalmas foglalkoztatási szabályzat elkészítése: A rugalmas foglalkoztatás szervezett és a vonatkozó jogszabályoknak történő, fenntartható alkalmazása érdekében szükséges a megfelelő szabályozási háttér kialakítása.
- 3.1.2.1/a)/ac) Táveléréshez szükséges informatikai tanácsadás: A tanácsadás segítséget nyújt a távelérésben, vagy távmunkában dolgozó, illetve a velük kapcsolatban álló kollégák számára abban, hogyan alkalmazzák az adott informatikai hátteret a munkavégzéshez.
- 3.1.2.1/a)/ad) Munka-magánélet összehangolását és a rugalmas átszervezést segítő tanácsadás: Tanácsadás a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez szükséges átszervezéssel járó folyamatok támogatására, mely kiterjed az Átszervezési terv alapján megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó jogi, pénzügyi és munkaügyi témákra.
II/2. Képzéshez kapcsolódó költségek
- 3.1.2.1/b) Vezetői képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez;
- 3.1.2.1/c) Munkavállalói képzés a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez: A rugalmas munkaszervezésre történő felkészítést intenzív képzés alapozza meg, mely a Felnőttképzési Törvény előírásainak megfelelő engedéllyel rendelkezik. Kötött tematika határozza meg a tevékenység által érintett tématerületeket.
II/3. Marketing, kommunikáció
- 3.1.2.1/b) Vezetői workshop a rugalmas munkaszervezés és a szervezetfejlesztési tervek összeegyeztetése érdekében: A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a vezetőket interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkoztatás világába.
- 3.1.2.1/c) Munkavállaló workshop a rugalmas munkaszervezés elterjesztéséhez szükséges kommunikációs és szervezeti fejlesztésekhez: A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, kooperatív műhelymunka, mely a munkavállalókat interaktív részvételükkel vezeti be a rugalmas foglalkozttásba
- 3.1.2.1/b) Vezetői coaching: A vállalkozás sajátosságait figyelembe vevő, a legmagasabb szinten dolgozó vezetők egyéni felkészítése a rugalmas munkaszervezés bevezetésével járó pozitív és negatív töltetű szituációk kezelésére.
II/4. 3.1.2.1/e) Kötelező nyilvánosság biztosítása: a projekt publicitás biztosítása.
III. Általános rezsi költség: a projekt általános költségeinek fedezése.
IV. Beruházás IV/1. Útmutató szerint.
- 3.1.2.2/c) Eszközbeszerzés - Laptop (9 db); Windows10 operációs rendszer (5 db); Office 2016 szoftver (9 db).

A projekt tervezett befejezési dátuma

2018. május 30.


A projekt azonosítószáma

GINOP-5.3.2-16-2016-00200


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Online felhasználók: 1 vendég olvas minket